Sevgili Peygamberim

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü”
Essalâtü vesselâmü aleyke ya Resûlallah!
Essalâtü vesselâmü aleyke ya Habiballah!
Essalâtü vesselâmü aleyke ya Seyyidel-evvelîne vel-âhirîn.

Sevgili Peygamberim

TAKDİM

Her canlıyı yaratan, her mevcûdu, her an varlıkta durduran, hepsini dehşetten koruyan Allahü teâlâ’ya hamd ediyoruz.

O’nun sevgili Peygamberi, insanların her bakımdan en güzeli, en iyisi, en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm’a ve O’nun, ilim, irfân ve iyi ahlâk saçan Âl’ine, akrabâsına ve yine O’nun rûhlara şifâ olan güzel yüzünü görmekle, faydalı sözlerini işitmekle şereflenen, böylece bütün insanların en kıymetlileri olan Eshâbı’nın hepsine (radıyallahü teâlâ anhüm / Allahü teâlâ onlardan râzı olsun) ve onların izinde gidenlere de bizden salât (duâ) ve selâmlar olsun.

TAKDİM
TAKDİM
TAKDİM
TAKDİM

Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyarak, onlara faydalı olan şeyleri yaratıp göndermektedir. Âhirette, Cehennem’e gitmesi gereken mü’minleri, ihsân ederek afv edecek, Cennet’e kavuşturacaktır. Muhammed aleyhisselâm, Allahü teâlânın nebîsi, resûlü ve habîbidir. Âdemoğullarının seyyidi (efendisi)dir. Böyle şerefli bir Peygambere inanan ve O’nun yolunda gidenler, elbette ümmetlerin en iyileri oldular.

Cenâb-ı Hak, merhamet buyurarak bizi, O’na ümmet etmekle, nimetlerinin en büyüğüne kavuşturdu. O’na tâbi olmak, uymak lazım geldiğini açıkça bildirdi. Rabbimize bu muazzam nimetinden dolayı ne kadar hamd ve şükretsek azdır. Allahü teâlâ, hiçbir şey yaratmadan önce, Server-i âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin mübârek nûrunu yarattı. Kur’ân-ı kerîm’de Peygamber Efendimiz’e hitâben: “Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” buyuruldu. Hadîs-i kudsîde de: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın mahlûkâtı yaratmazdım” buyurulmuştur.

Îmânın asıl şartı, “Hubb-i fillah ve buğd-ı fillah” yâni Allahü teâlânın dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemektir. Bu olmadıkça hiçbir ibâdet kabûl olmamakta, sâhibinin yüzüne çarpılmaktadır. Bu sebeple “Âlemlerin Efendisi”ni sevmemiz farz olmuş ve O’nun mübârek muhabbetini kalbimize yerleştirmemiz ve güzel ahlâkı ile ahlâklanmamız emredilmiştir. Bu muhabbetin devâm etmesi için, asırlardan beri Peygamber Efendimiz’in mübârek hayâtını anlatan kitaplar yazılmıştır; hâlen de yazılmaktadır. Daha doğrusu O’nun mübârek ismi ile bereketlenilmektedir. Biz de, bu bereketten istifâde etmek ve O’nun sevgisinin kalplerimize dolup taşması için, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından uzun tedkîkler yaparak Kâinatın Sultânı, Resûlullah Efendimiz’in mübârek hayâtını vermeye çalıştık. Emeği geçenlerin hepsinden Allahü teâlâ razı olsun.

Cenâb-ı Hak, hepimizin kalbini Peygamber Efendimiz’in muhabbeti ile doldurup, bizleri Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru yolda bulundursun! Âmîn.

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Sen yâni Senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ınkılâb etmiş, ulaşmıştır.

(Şü’arâ: 6/219)

Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.

(Enbiyâ: 21/107)

(EyHabibim!) Onlara söyle: Allah'a ve Resûlüne itâat ediniz. Eğer Allah'a itâattan (ve Peygamber'e uymaktan) yüz çevirirseniz, hiç şübhe yok ki cenâb-ı Hak kafirleri sevmez.

(Âl-i İmrân: 3/32)

De ki: Allah'a ve Resûlüne itâat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah, kâfirleri sevmez.

(Âl-i İmrân: 3/32)

Biz, seni bütün insanlara müjdeleyici ve onların isyân içinde bulunanlarına da kötü âkıbetlerini bildiren bir Peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar (ve anlamıyorlar).

(Sebe: 34/28)

Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.

(Ahzâb: 33/21)

O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.

(Fetih: 28)

Allah öyle bir güç ve kudret sahibidir ki, O (Allah) hak ve doğru olan dini bildirmek üzere Peygamberini gönderdi. Bütün dinlerin üzerine O’nu hâkim ve gâlip (üstün) kılmak, meydana çıkarmak için (böyle yaptı) . Elbetteki O’nun şehâdeti herşeyin üzerindedir.

(Fetih: 48/28)

Kim Allah Resûlüne itâat ederse, Allah’a itâat etmiş olur.

(Nisâ: 4/80)

Allah’a ve Resûl’e kim itâat ederse, işte onlar (Allah’a ve Resûlüne itâat edenler) (yarın yevm-i kıyâmette) Allahü teâlânın ni’metlerine kavuşan Peygamberlerle, sıddîklerle, şehîdlerle ve sâlih kullarla beraber olacaklardır. Bütün bunlar ne kadar güzel arkadaştırlar.

(Nisâ: 4/69)

Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse (Allah) onları altlarından nehirler akan Cennetlere koyar; orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur (Cenâb-ı Hakkın büyük bir ihsânıdır).

(Nisâ: 4/13)

De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

(Ahkâf: 46/9)

Sen şüphesiz, çok büyük bir ahlâk üzeresin.

(Kalem: 68/4)

Kitaplarımız

Cenâb-ı Hak, hepimizi dünyâ ve âhıretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan, Muhammed Mustafâya “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmak se’âdetiyle şereflendirsin. Çünki cenâb-ı Hak, Ona tâbi’ olmağı, Ona uymağı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün dünyâ lezzetlerinden ve bütün âhiret ni’metlerinden dahâ üstündür. Hakîkî üstünlük, Onun sünnet-i seniyyesine tâbi’ olmakdır ve insanlık şerefi ve meziyyeti, Onun dînine uymakdır. [Sünnet kelimesi, üç ayrı ma’nâya gelir. Burada, (Ahkâm-ı islâmiyye) demekdir.] (Mektûbât Tercümesi)

Türkçe
Sevgili Peygamberim
English
My Beloved Prophet
Deutsche
Mein Geliebter Prophet
Italiano
Mio Amato Profeta
Polish
MÓJ UMIŁOWANY PROROK
Bosanski
POSLJEDNJI ALLAHOV POSLANIK
Română
Dragul Meu Profet
Oromca
NABIYYICHA JAALATMAA
Dutch
MIJN GELIEFDE
汉语 / 漢語
My Beloved Prophet
ئۇيغۇرچە
My Beloved Prophet
Монгол хэлi
My Beloved Prophet
azərbaycan
SEVGİLİ PEYĞƏMBƏRİM (Səllallahu əleyhi və səlləm)
اُردُو
My Beloved Prophet
Кыргыз
My Beloved Prophet
ქართული ენა
Sayvareli Muhammed Suamavali - sellellahu aleihi ve sellem -
한국의
My Beloved Prophet
български
ЖИВОТЪТ НА ЛЮБИМИЯ МИ ПЕЙГАМБЕР МУХАММЕД (саллялла̄ху алейхи ве селлем)
русский язык
My Beloved Prophet
日本語
My Beloved Prophet
Indonesia
My Beloved Prophet


Farklı dillerde hazırlanmış olan Sevgili Peygamberim kitaplarımızı ücretsiz olarak bilgisayarınıza;

  • PDF formatında indirebilir,
  • internet üzerinden okuyabilir ve,
  • sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Sitemizi kaynak göstererek yazılarınızda kullanabilirsiniz.

Dilerseniz aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ve sipariş adresimizden bize ulaşıp, kitaplarımızı satın alarak yahut hediye şeklinde talep ederek başucunuzda bulundurabilir veya hediye göndererek sevdiklerinizi ve dostlarınızı mutlu edebilirsiniz.

Kuran Okumayı Öğreniyorum

Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır! (Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.)

[Buhari] Hadis i Şerif
OKUMAYA BAŞLA

Mukaddes EmanetlerHilye-i Se'âdet

Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin görünüşüne, “Hilye-i se’âdet” denir.İslâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâmın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını, güzel huylarını ve bütün inceliklerine varıncaya kadar hayâtının tamamını açık bir şekilde sened ve vesikaları ile yazmışlardır. Bu bilgiler, bizzat Peygamber efendimizin k...

Yazının Devamı

Dâvet Mektupları

Habîb-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin görünüşüne, “Hilye-i se’âdet” denir. İslâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâmın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını, güzel huylarını ve bütün inceliklerine varıncaya kadar hayâtının tamamını açık bir şekilde sened ve vesikaları ile yazmışlardır.

Yazının Devamı

Vedâ Hutbesi

Peygamber Efendimiz bu hutbede, bir daha hac etmeyeceğini bildirerek vefâtlarının yaklaştığını imâ etmişlerdir. Sonradan bu hutbe sözleri doğruladığından Vedâ Hutbesi olarak anılmıştır.

Yazının Devamı

Nakş-ı Kadem-i Şerîf

Nakş-ı kadem-i şerîf, Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek ayak izleridir. Peygamber efendimizin bir mûcizesi de yumuşak maddelere meselâ kuma bastığı zaman ayak izlerinin belli olmaması fakat, taşa, sert maddelere bastığında izlerin çıkması idi.

Yazının Devamı

Nalın-ı Şerîf

Peygamber efendimiz zamanında kullanılan nalınlar bugünkülerden farklıydı. Onlar altı deri, üstü açık ve tasmalı ayakkabı şeklindeydi. Resûlullah ve Eshâb-ı kirâm, sokakta giydikleri nalın ile namaz kılarlardı. Nalınları temiz ve Mescid-i Nebî kum döşeli idi. Kirli nalınla girilmezdi. Hadîs-i şerîfte; “Yahûdîlere benzememek için namazları nalın ile...

Yazının Devamı

Hırka-i Şerif

Üveys bin Âmir Karnî radıyallahü anh, Tabiînin büyüklerindendir. Yemen’in Karn köyündendir. Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyunca sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellemin aşkı ile yanıp tutuşmuş, bir an bile Rabbini unutmamıştır. Kulluğunda o dereceye ulaşmıştır ki, her hâli, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasihat olmuş...

Yazının Devamı

Hırka-i Saâdet

Şâir bir ailenin oğlu olan hazret-i Ka’b bin Züheyr de radıyallahü anh şâirdi. Önceleri Peygamber efendimiz ve İslâm aleyhinde şiirler söylüyordu. Efendimize bunu haber vermişler, görüldüğü yerde öldürülmesini emretmişlerdi.

Yazının Devamı

Sakal-ı Şerif

Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mübârek saçlarına ve sakal-ı şerîfinin her birine “Lihye-i şerîf” yani “Sakal-ı şerîf” denir. Sevgili Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” mübârek saçlarını bâzan uzatır, bâzan da kısaltırdı. Emrinde husûsî berberleri vardı. Mübârek bıyığını kısaltırdı.

Yazının Devamı

İslâmiyyet ve Diğer Dinler

Din, insanları ebedi saadete götürmek için Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol demektir. Din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez, dinsizlik ve kâfirlik denir.

Dinler, Allahü teâlânın kullarına rahmetidir, ihsânıdır. Allahü teâlâ, dinleri, nefsin arzûlarını, keyflerini kırmak ve taşkınlıklarını önlemek için göndermiştir.

YAZININ DEVAMI

Fotoğraf Galerisiİletişim

İletişim formunu kullanabilir ya da aşağıdaki e-posta adresimiz aracılığı ile istekte bulunabilirsiniz. E-Posta : bilgi@mybelovedprophet.com
Instagram'da Takip Edin!

Telif Hakkı 2021 My Beloved Prophet.